Sri LakshmiNarasimha Jayanthi


Vaishaka Maasa    – 
 SRI LAKSHMI NARASIMHA BRAHMOTHSAVA will  be celeberated 
for 7 days.  
Daily  Programmes  are Madhuabhisheka, Alankara, Kalyanothsava, Bajane, Pravachana, yati bikshe, Dasavani 
in the presence of various peetadipathis.

 

 

 

 


 

DURGA ASHTAMI- DURGA NAMASKARA

 

 

 

 

KATHIKA MAASA – Daathri Havana

 

 

MAAGHA MAASA – Every year MADHWA NAVAMI next Sunday 108 PAVAMANA HOMA will be performed.